Zmiana pensji minimalnej na 4300 zł brutto – jak obliczyć wynagrodzenie netto?

Zmiana pensji minimalnej na 4300 zł brutto – jak obliczyć wynagrodzenie netto?

Rozpoczynając od 1 lipca 2024 roku, minimalne wynagrodzenie pracowników wyniesie 4300 zł brutto, co po odjęciu wszystkich składek i podatków daje 3261,53 zł netto. W tym artykule prezentujemy sposób obliczenia owego wynagrodzenia netto za pomocą prostego kalkulatora na telefonie komórkowym, bez potrzeby korzystania z specjalistycznego kalkulatora wyliczającego wynagrodzenia.

Przeanalizujmy przykładowe obliczenia dla pensji minimalnej w wysokości 4300 zł brutto, która ma obowiązywać począwszy od 1 lipca 2024 roku. Pierwszym krokiem jest wyliczenie składek na ZUS. Obliczamy je stosując następującą formułę:

4300 zł pomnożone przez wskaźnik procentowy 13,71% daje nam sumę składek na ZUS wynoszącą 589,53 zł. W skład tej kwoty wchodzą: składka emerytalna (9,76%): 419,68 zł, składka rentowa (1,50%): 64,50 zł oraz składka chorobowa (2,45%): 105,35 zł.

Krok drugi to obliczenie składki zdrowotnej, co robimy stosując formułę: (4300 zł – 589,53 zł) pomnożone przez 9% co daje nam wynik 333,94 zł.

Trzeci krok polega na ustaleniu dochodu pracownika, czyli od sumy 4300 zł odejmujemy składki ZUS oraz kwotę 250 zł. Otrzymujemy w ten sposób kwotę 3460,47 zł.

Krok czwarty to obliczenie zaliczki na podatek dochodowy według stawek PIT obowiązujących w 2024 roku. Wyliczamy ją następująco: 3460 zł pomnożone przez 12% i od tego odejmujemy 300 zł. Po zaokrągleniu otrzymujemy kwotę 115 zł.

Ostateczny, piąty krok to obliczenie wynagrodzenia netto, które pracownik otrzymuje „na rękę”. Od sumy 4300 zł odejmujemy kolejno: składki ZUS, składkę zdrowotną i zaliczkę na PIT. W efekcie otrzymujemy kwotę netto wynoszącą 3261,53 zł.