Wykorzystaj szansę do końca czerwca i nie pozwól na utratę benefitu 800 plus

Wykorzystaj szansę do końca czerwca i nie pozwól na utratę benefitu 800 plus

Jeżeli jesteś rodzicem lub opiekunem, który jeszcze nie złożył wniosku o świadczenie 800 plus na najnowszy okres świadczeniowy, powinieneś to zrobić przed końcem czerwca. Dopiero wtedy otrzymasz wyrównanie za ten miesiąc. W przypadku opóźnienia i złożenia wniosku po tym terminie, benefit 800 plus zostanie Ci przyznany dopiero od miesiąca, w którym złożyłeś wniosek.

Benefit 800 plus obejmuje okres świadczeniowy rozpoczynający się 1 czerwca jednego roku i kończący się 31 maja roku następnego. Rodzice i opiekunowie muszą złożyć coroczny wniosek o przyznanie tego świadczenia na nowy okres. Istotne jest tu przestrzeganie ustalonych terminów. Pierwszym z nich był 30 kwietnia – osoby, które zdążyły złożyć wniosek przed tą datą, otrzymują świadczenie 800 plus bez przerwy w ciągłości.

Nie udało Ci się złożyć wniosku do 30 kwietnia? Masz jeszcze szansę na świadczenie 800 plus za czerwiec. ZUS może Ci jeszcze wypłacić te środki, ale tylko pod warunkiem, że wniosek o 800 plus zostanie złożony najpóźniej 30 czerwca. Rodzice lub opiekunowie, którzy złożą wniosków w tym terminie, mogą oczekiwać wypłaty z wyrównaniem za czerwiec najpóźniej do końca sierpnia.

Zastanawiasz się co stanie się jeżeli nie złożysz wniosku w czerwcu? ZUS wyjaśnia, że „jeśli wniosek na nowy okres zostanie złożony po 30 czerwca, to rodzic czy opiekun nie otrzyma wyrównania. Prawo do świadczenia będzie im przysługiwało od miesiąca, w którym złożą wniosek”.