Ministerstwo Finansów ujawnia najnowsze statystyki dotyczące deficytu budżetowego Polski

Ministerstwo Finansów ujawnia najnowsze statystyki dotyczące deficytu budżetowego Polski

Dnia 17 czerwca, w poniedziałek, Ministerstwo Finansów podzieliło się najświeższymi danymi na temat realizacji budżetu państwa. Raport zwraca uwagę na deficyt budżetowy Polski, który po upływie pięciu miesięcy wyniósł 53,1 miliarda złotych. To oznacza, że osiągnął już prawie 29% zaplanowanego na cały rok deficytu. Biuro podkreśliło również, że dochody budżetu po tym okresie przekroczyły nieznacznie sumę 261 miliardów złotych, podczas gdy wydatki wyniosły ponad 314 miliardy złotych.

Dochody budżetowe Polski po pięciu miesiącach roku osiągnęły nieco ponad 261 miliardów złotych, co stanowi 38,3% planowanych na cały rok dochodów. Dochody z podatków wyniosły 236 miliardów złotych (39,1% planu). Z tego podatki pośrednie przyniosły niemal 158,9 miliarda złotych (38,7% planu), podatek od osób prawnych dostarczył budżetowi 38,3 miliarda złotych (54,7% planu), a podatek od osób fizycznych – prawie 33 miliardów złotych (30,2% planu).

Wydatki budżetowe po pięciu miesiącach wyniosły nieco ponad 314,1 miliarda złotych, czyli 36,3% planowanych na cały rok wydatków. Na obsługę długu publicznego przeznaczono 24,57 miliarda złotych (36,9% planu), na dotacje dla KRUS – ponad 10 miliardów złotych (41,5% planu), a na dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – niemal 17,6 miliarda złotych (24,2% planu). Na subwencje dla jednostek samorządu terytorialnego z budżetu przeznaczono już prawie 59,4 miliarda złotych (50,3% planu).

Zgodnie z prognozami Ministerstwa Finansów, dochody budżetu w roku 2024 mają osiągnąć wartość bliską 682,4 miliarda złotych, wydatki – prawie 866,4 miliarda złotych, a deficyt w ciągu całego roku ma sięgnąć maksymalnie 184 miliarda złotych.