Rozwinięcie dostępności dla osób niepełnosprawnych: Inspektorzy, dodatki do renty i windy w budynkach niskich

Rozwinięcie dostępności dla osób niepełnosprawnych: Inspektorzy, dodatki do renty i windy w budynkach niskich

Według wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej, Łukasza Krasonia, który jest również Pełnomocnikiem Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych, nowe budynki będą poddawane ocenie przez tzw. inspektorów dostępności. Te nowo wprowadzone stanowisko zajmują specjaliści, którzy mają za zadanie zapewnienie, że zarówno nowo budowane, jak i remontowane obiekty są dostosowane do osób z niepełnosprawnościami.

Nie tylko inspektorzy dostępności są planem wiceministra dla tej kadencji Sejmu. Krasoń wizjonuje również wprowadzenie wind w niskich budynkach oraz stworzenie dodatku do renty socjalnej zamiast jej podwyżki. Pomysł ten budzi kontrowersje, ponieważ wymaga on orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez wiceministra Krasonia, inspektorzy dostępności odgrywają kluczową rolę dla osób niepełnosprawnych. Krasoń ma nadzieję na utworzenie inspektoratu dostępności podczas obecnej kadencji Sejmu. Chce też, aby specjaliści z tej instytucji mieli istotne znaczenie w procesie budowy i remontów obiektów.

Wiceminister zamierza umożliwić inspektorom dostępności podpisywanie odbiorów nowych budynków, obok strażaków i innych specjalistów. Wchodząc na stanowisko pełnomocnika rządu ds. osób z niepełnosprawnościami, jednym z jego pierwszych celów było stworzenie inspektoratu dostępności. Chciałby, aby instytucja ta sprawdzała dostępność poszczególnych miejsc dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności już na etapie projektowania budynków i remontów.