Zasiłek 450 zł od pracodawcy – kryteria dofinansowania zakupu okularów

Zasiłek 450 zł od pracodawcy – kryteria dofinansowania zakupu okularów

Prawo pracy w Polsce przewiduje możliwość finansowego wsparcia pracownikom długotrwale narażonym na pracę z monitorem komputera, w formie zasiłku na zakup okularów. Aby skorzystać z tego rodzaju dofinansowania, niezbędne jest spełnienie określonych warunków. Niestety, nie wszyscy pracownicy zdają sobie sprawę z istnienia takiego uprawnienia. Kogo dotyczy możliwość zasiłku na okulary i jakie są warunki do jego uzyskania?

Możliwość otrzymania dofinansowania do zakupu okularów jest nie tyle obowiązkiem pracodawcy, co korzyścią oferowaną pracownikom. Praca przy monitorze komputera może mieć szkodliwy wpływ na zdrowie oczu, jednak odpowiednie okulary mogą znacznie poprawić komfort pracy i efektywność wykonywanych obowiązków. Dzięki dofinansowaniu ze strony pracodawcy, pracownicy mają możliwość troszczenia się o swoje zdrowie wzroku bez konieczności pokrywania pełnych kosztów zakupu okularów.

Zgodnie z art. 237 Kodeksu pracy, pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej chroniące przed szkodliwym działaniem czynników występujących w miejscu pracy, a także informować go o sposobach korzystania z tych środków. Aby jednak skorzystać z dofinansowania, konieczne jest zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

W roku 2024 pracownik może ubiegać się o dofinansowanie zakupu okularów od pracodawcy, jeżeli spełnia on następujące kryteria: codziennie spędza co najmniej 4 godziny (połowę czasu pracy) przed monitorem komputera i posiada zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność noszenia okularów podczas pracy przy komputerze.

Aby ubiegać się o dofinansowanie na okulary, pracownik musi dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające potrzebę ich noszenia. Ważne jest, aby to zaświadczenie zostało wydane przez lekarza medycyny pracy. W razie potrzeby pracownik ma prawo poprosić pracodawcę o przyspieszenie terminu badania lekarskiego. Po uzyskaniu wymaganego dokumentu, pracownik musi złożyć wniosek o dofinansowanie, dołączając do niego fakturę za zakupione okulary. Wniosku powinien towarzyszyć również dane osobowe pracownika, informacje dotyczące daty i miejsca badania wzroku oraz kserokopia zaświadczenia lekarskiego. Procedury mogą się różnić w zależności od firmy, jednak ogólnie obejmują te same etapy: zaświadczenie lekarskie, fakturę za okulary oraz wniosek o dofinansowanie. Pracodawca ma 14 dni na rozpatrzenie wniosku i wypłatę dofinansowania. Co więcej, możliwe jest uzyskanie dofinansowania do soczewek kontaktowych, jeżeli są one zalecone przez lekarza. Niektóre firmy oferują również dofinansowanie do okularów ochronnych lub przeciwsłonecznych.