Plan rządu na podniesienie dodatków dla służb mundurowych, pomimo wcześniejszej 20% podwyżki

Plan rządu na podniesienie dodatków dla służb mundurowych, pomimo wcześniejszej 20% podwyżki

W przypadku funkcjonariuszy, których wynagrodzenia nie są relacjonowane względem kwoty bazowej, rząd podniósł kwoty dodatków kontrterrorystycznych i granicznych. W 2023 roku, funkcjonariusze spełniający warunki do otrzymania tych dodatków, otrzymywali je w stałej wysokości kwotowej – odpowiednio 450 zł miesięcznie (dodatek kontrterrorystyczny) i 500 zł miesięcznie (dodatek graniczny). Od teraz te kwoty zostaną podniesione o 20%. Funkcjonariusze spełniający warunki do otrzymania tych dodatków, otrzymają je w wyższych kwotach – odpowiednio 600 zł (dodatek kontrterrorystyczny) oraz 540 zł (dodatek graniczny).

W efekcie, średnie uposażenie funkcjonariuszy od 1 stycznia 2024 roku wzrośnie o około 1.359 zł miesięcznie na etat. Wzrost ten obejmuje zarówno zwiększenie uposażenia zasadniczego z dodatkiem za wysługę lat (o około 785 zł), jak i podwyżkę dodatku za stopień (o około 350 zł), dodatku funkcyjnego/służbowego (o około 166 zł) oraz pozostałych dodatków (o około 58 zł).