Polskie firmy zaczynają zakupywać energię elektryczną bezpośrednio od producentów

Polskie firmy zaczynają zakupywać energię elektryczną bezpośrednio od producentów

Choć w Polsce dopiero zaczyna się rozwijać rynek sprzedaży energii elektrycznej bezpośrednio od jej producentów, to już teraz widoczny jest wzrost popularności tego rozwiązania. Zaledwie kilkadziesiąt takich umów zostało dotychczas podpisanych, jednak ich liczba systematycznie się zwiększa.

Jak korporacja może nabyć tzw. zieloną energię? Odpowiedź to kontrakt cPPA (Corporate Power Purchase Agreement), który zawierany jest bezpośrednio z producentem energii. Według raportu stworzonego przez Fundację RE-Source Poland Hub i kancelarię DWF Poland pt. „Rynek cPPA w Polsce”, od roku 2018 zostało zawartych 63 takie umowy. Co więcej, każdego roku liczba ta rośnie. Również rośnie łączna ilość energii objęta tymi umowami – obecnie wynosi ona około 5,2 TWh/r. To stanowi kilka procent polskiego zapotrzebowania na prąd.

Pierwszą firmą, która zawarła kontrakt cPPA na naszym rynku była Mercedes Benz, której partnerem został producent OZE – VSB. Analiza danych pokazuje, że zazwyczaj są to duże korporacje, które decydują się na takie rozwiązanie. Wynika to głównie z większej u nich świadomości korzyści płynących z tego typu umów. Autorzy raportu wskazują, że negocjowane tam ceny są często niższe, niż te dostępne na rynku, co przekłada się na oszczędności dla firm. Dodatkowo, umowy te zawierane są na długie okresy (10, 15 lat lub więcej), co pozwala firmom chronić się przed fluktuacją cen.

Dr Karol Lasocki, partner i szef działu OZE w kancelarii DWF Poland, prognozuje, że w 2024 r. kontrakty cPPA nadal będą najbardziej elastycznym narzędziem umożliwiającym korporacyjnym odbiorcom realizację celów ESG w obszarze ekologicznym. Zdaniem dr Lasockiego, każda kolejna podpisana umowa cPPA jest postrzegana jako sukces godny promocji w dążeniu do zeroemisyjności – co stanowi dodatkowy argument dla firm podejmujących decyzję o zawarciu takiej umowy.