Zabezpieczanie interesów klientów w sytuacjach oszustw bankowych – analiza ekspercka

Zabezpieczanie interesów klientów w sytuacjach oszustw bankowych – analiza ekspercka

Eksperci finansowi podkreślają, że banki powinny kompensować straty wynikające z potencjalnych zysków dla ich klientów, nawet w sytuacji, gdy pracownik banku proponuje im inwestycje wykraczające poza standardową ofertę tej instytucji. Zakładają, że ochrona praw klienta powinna być nadrzędnym celem każdego banku, nawet w przypadku działań nieuczciwych pracowników.

Na łamach Dziennika Gazety Prawnej pod koniec stycznia ukazał się artykuł opisujący nieetyczne działania pracownika oddziału Santander Bank w Rzeszowie. Ten osobisty doradca finansowy skusił klientów propozycją inwestowania funduszy w nieistniejących projektach inwestycyjnych, zapewniając jednocześnie o wysokim zwrocie z inwestycji. Przez takie manipulacje udało mu się przywłaszczyć kwotę bliską 53 milionów złotych.

Jak zapewnia Santander Bank, pomimo tego incydentu żaden z klientów nie poniósł strat finansowych. Klienci, którzy zostali wprowadzeni w błąd przez nieuczciwego pracownika, odzyskali swoje zainwestowane środki. Jednak problemem pozostaje fakt, że bank odmawia odpowiedzialności za teoretyczne zyski, które według nieuczciwego pracownika miały być gwarantowane.