652 złote miesięcznie – wielu ludzi nie jest świadomych możliwości uzyskania tego zasiłku

652 złote miesięcznie – wielu ludzi nie jest świadomych możliwości uzyskania tego zasiłku

Zasilanie budżetu domowego o ponad 600 złotych miesięcznie? Tak, to możliwe dzięki dodatkowi aktywizacyjnemu. Nie wymaga on spełnienia szeregu skomplikowanych kryteriów. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do lektury.

Gdy osoba traci zajęcie, ma możliwość ubiegać się o tak zwany dodatek aktywizacyjny. Oznacza to, iż może uzyskać wsparcie finansowe w wysokości przekraczającej 600 złotych co miesiąc, a przysługuje jej to niezależnie od ewentualnego zasiłku dla bezrobotnych, jaki może otrzymywać z Urzędu Pracy.

A czym w ogóle jest wspomniany dodatek aktywizacyjny? To forma pomocy finansowej dla osób bez pracy, której celem jest stymulowanie ich do podjęcia działalności zarobkowej. W 2023 roku wartość tego zasiłku wyniosła 652,10 złotych netto każdego miesiąca, co stanowiło równowartość 50 procent podstawowego świadczenia dla osób bezrobotnych. Należy jednak pamiętać, iż kwota ta może ulec obniżeniu w zależności od decyzji starosty. Dodatkowo, ten rodzaj zasiłku powinien być uwzględniony w corocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Jakie osoby mają prawo do dodatku aktywizacyjnego? Przysługuje on bezrobotnym, którzy spełniają pewne wymagania. Muszą być zarejestrowani w urzędzie pracy na poziomie powiatu jako osoby bezrobocia z prawem do zasiłku. Dodatek jest dostępny dla tych, którzy podejmują zatrudnienie lub inną pracę zarobkową z własnej inicjatywy, a także dla tych, którzy są skierowani przez urząd pracy do pracy na niepełen etat i otrzymują wynagrodzenie niższe od płacy minimalnej.

Warunki uzyskania dodatku aktywizacyjnego? Można go otrzymać nawet po skierowaniu do pracy przez urząd. Dotyczy to sytuacji, gdy zatrudnienie jest na niepełny etat, co wiąże się z otrzymywaniem wynagrodzenia mniejszego niż minimalne.