Mobbing w miejscu pracy: Kluczowe wyroki Sądu Najwyższego na rok 2023

Mobbing w miejscu pracy: Kluczowe wyroki Sądu Najwyższego na rok 2023

Czułość emocjonalna pracownika nie wyklucza możliwości uznania go za ofiarę mobbingu. Ważne jest, czy obiektywne zachowanie może być postrzegane jako nadużycie. To jest jeden z głównych punktów decyzji Sądu Najwyższego w jednym z najważniejszych orzeczeń z 2023 roku.

Kancelaria Raczkowski podsumowała to orzeczenie jako jedno z 10 najważniejszych wyroków z obszaru People & Culture wydanych w 2023 roku. Wyroki te zostały przedstawione 8 lutego podczas XV edycji Konferencji „10 orzeczeń”, organizowanej przez kancelarię.

Jednym z tych wyroków, który został uznany za kluczowy, jest decyzja Sądu Najwyższego z 4 lipca 2023 r. (sygn. III PSKP 11/22). Zgodnie z tą decyzją, jeśli odszkodowanie finansowe za krzywdę miałoby być przyznawane tylko pracownikom, którzy byli w stanie radzić sobie z mobbingiem, to artykuł 94[3] §3 kodeksu pracy (dalej: k.p.) nie miałby żadnej mocy. Sąd Najwyższy podkreślił, że ten artykuł ma zastosowanie do tych osób, które nie były w stanie skutecznie przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy. Sąd Najwyższy dodał również, że osoba o silnej psychice, która jest odporna na szykany ze strony kolegów i przełożonych, może być celem mobbingu, ale nie jego ofiarą.

W tym samym wyroku Sąd Najwyższy dał pracodawcom wskazówki dotyczące tego, co może być uznane za mobbing – takie zachowania jak plotkowanie, izolowanie, złośliwe komentarze, szykany, intrygi czy narzucanie nierealistycznych zadań i norm czasowych.

Oprócz tego Sąd Najwyższy zauważył, że 10 tysięcy złotych odszkodowania za 6 miesięcy mobbingu jest niewystarczające. Zadośćuczynienie musi być satysfakcjonujące dla pracownika – podkreślił Łukasz Kuczkowski, radca prawny i zarządzający partner Kancelarii Raczkowski.

Inne ważne wyroki Sądu Najwyższego z 2023 roku dotyczą zmian w umowie o pracę (wyrok z 20 kwietnia 2023 r., sygn. I PUNPP 1/22) oraz praw pracownic ki po powrocie z urlopu macierzyńskiego (wyrok z 23 maja 2023 r., sygn. II PSKP 42/22).