Rozstrzygnięcie kwestii opodatkowania fast foodów VAT – problem powraca

Rozstrzygnięcie kwestii opodatkowania fast foodów VAT – problem powraca

Od jakiegoś czasu budzi wątpliwości, jaka stawka VAT-u miała zastosowanie do sprzedaży fast foodów w okresie od 24 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2020 r. Pytanie brzmi: czy była to stawka 8-procentowa, przewidziana dla usług gastronomicznych, czy też 5-procentowy podatek, stosowany do innych dostaw dań gotowych na wynos? Wyjaśnienie tej niepewności pozostaje w gestii poszerzonego, siedmioosobowego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jedna ze zwykłych izb orzekających podniosła kwestię tych niejasności i zażądała wydania uchwały, co zostało uwiecznione w postanowieniu NSA datowanym na 6 lutego br., o sygnaturze akt I FSK 1382/23.

Jeśli Naczelny Sąd Administracyjny podejmie decyzję o wydaniu uchwały, będzie ona wiążąca dla wszystkich izb orzekających tej instytucji. W przypadku wydania wyroku przez skład siedmiu sędziów, chociaż nie będzie on miał mocy prawnej, z pewnością stanie się ważnym punktem odniesienia interpretacyjnym – potwierdzają to wcześniejsze doświadczenia.