Decyzja o zwiększeniu limitów w ustawie o rachunkowości na horyzoncie

Decyzja o zwiększeniu limitów w ustawie o rachunkowości na horyzoncie

Rozpoczęto prace nad znaczącymi zmianami w prawie dotyczącym księgowości. Przedsiębiorcy mogą spodziewać się podwyższenia progów przychodów, od których zobowiązani będą do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obecnie obowiązujący próg wynosi 2 mln euro, jednak według najnowszych propozycji będzie on wynosił co najmniej 2,5 mln euro netto. Poza tym, inne limity zawarte w ustawie o rachunkowości mają zostać zwiększone o 25%.

Kierunek tych zmian jest widoczny w wykazie prac legislacyjnych rządu. Kluczowym celem jest zwiększenie progu przychodów netto uzyskanych ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, które są wymagane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Warto przypomnieć, że ta zmiana będzie dotyczyć osób fizycznych, wspólników spółek cywilnych, spółek jawnych osób fizycznych i spółek partnerskich oraz przedsiębiorstw w spadku.

Zmiany te mają być wynikiem nowelizacji dyrektywy 2013/34/UE z dnia 17 października 2023 roku. Dyrektywa ta dotyczy rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Wydaje się, że planowane zmiany w ustawie o rachunkowości zasadniczo zmienią obowiązki księgowe dla wielu podmiotów.