Europejski plan emerytalny dla Polaków – oszczędności w walucie euro od 2023 roku

Europejski plan emerytalny dla Polaków – oszczędności w walucie euro od 2023 roku

Polska dołączyła do europejskiego planu indywidualnego zabezpieczenia emerytalnego, nazywanego potocznie „europejską emeryturą”. Od 2023 roku polscy obywatele mogą zacząć oszczędzać na swoje starość w euro. Ale co tak naprawdę oznacza europejska emerytura i jak możemy z niej skorzystać?

Europejska emerytura, formalnie znana jako Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE), to program oszczędzania na starość, dostępny dla mieszkańców Europy. Jest nadzorowany przez Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz odpowiednie organy krajowe. Celem tego programu jest ułatwienie osobom oszczędzania na dodatkowy dochód, który będzie można pobierać po przejściu na emeryturę.

Unikalną cechą OIPE jest możliwość przenoszenia zgromadzonych środków między krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Jest to ogromne udogodnienie dla osób, które planują przeprowadzać się pomiędzy różnymi krajami Unii.

Podobnie jak w przypadku polskich IKE i IKZE, europejska emerytura umożliwia unikanie podatku Belki podczas gromadzenia oszczędności. Jest to możliwe, jeżeli uczestnik programu oszczędza do 60. roku życia lub do 55. roku życia, jeśli już ma uprawnienia emerytalne. W przeciwnym razie, jeżeli ktoś zdecyduje się wcześniej wybrać zgromadzone środki, zobowiązany będzie do zapłacenia podatku.

Ustawa wprowadzająca Ogólnoeuropejski Indywidualny Produkt Emerytalny w Polsce weszła w życie 26 września 2023 roku. Tuż po tym terminie, firma Finax uruchomiła pierwszą ofertę europejskiej emerytury. Od tego momentu Polacy mogą zaczynać oszczędzać w ramach OIPE.

Europejska emerytura jest dostępna dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej, którzy chcą dobrowolnie z niej skorzystać. Celem jej wprowadzenia jest poprawa sytuacji finansowej seniorów. W Polsce, europejska emerytura będzie jednym z dostępnych produktów emerytalnych, działającym na podstawie unijnych regulacji. Polacy będą mogli oszczędzać na tych samych zasadach co mieszkańcy pozostałych krajów Unii Europejskiej.