Wsparcie dla gospodarstw domowych: dodatek osłonowy 2024 od 228 do 822 złotych – szczegóły i termin składania wniosków

Wsparcie dla gospodarstw domowych: dodatek osłonowy 2024 od 228 do 822 złotych – szczegóły i termin składania wniosków

W obliczu nieustannego wzrostu kosztów utrzymania gospodarstw domowych, rząd wprowadził środek zaradczy w postaci dodatku osłonowego. Od 2022 roku, polskie rodziny mogą ubiegać się o ten jednorazowy zastrzyk gotówki. Kolejna możliwość ubiegania się o takie wsparcie nadchodzi jeszcze w tym półroczu. Żeby go jednak uzyskać, trzeba spełnić określone kryteria. Przyjrzymy się bliżej temu, na czym polega dodatek osłonowy 2024, jakie są jego kwoty, jakie warunki trzeba spełnić i jaki termin jest na złożenie wniosku.

Dodatek osłonowy jest formą wsparcia finansowego dla gospodarstw domowych borykających się z inflacją oraz wzrostem cen energii elektrycznej, gazu i produktów spożywczych. Pierwszy raz taka pomoc została przyznana w 2022 roku na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku. Nowelizacja tej ustawy z dnia 31 grudnia 2023 roku umożliwiła również przyznanie dodatku osłonowego w 2024 roku. Obecnie, świadczenie to jest przyznawane na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku i aby je uzyskać, trzeba spełniać określone kryteria oraz złożyć wniosek w wyznaczonym terminie.

Dodatek osłonowy 2024 jest przyznawany gospodarstwom domowym, które spełniają określone kryteria dochodowe. Kwota tego dodatku zależy od liczby osób tworzących gospodarstwo domowe oraz średniego miesięcznego dochodu na osobę, uwzględniając dochód uzyskany w 2022 roku. Zgodnie z aktualnymi przepisami, dodatek osłonowy 2024 przysługuje gospodarstwu domowemu, którego średni miesięczny dochód nie przekracza 2100 zł dla gospodarstwa jednoosobowego oraz 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Warto jednak zwrócić uwagę, że nawet jeśli gospodarstwo domowe przekroczy określone limity dochodowe, nadal może ubiegać się o dodatek osłonowy. W takim przypadku dodatek zostanie przyznany w niższej kwocie. Obowiązuje tutaj tzw. zasada „złotówka za złotówkę”, co oznacza, że kwota dodatku osłonowego zostanie pomniejszona o wartość przekroczenia limitu dochodowego. Minimalna kwota dodatku osłonowego wynosi 20 zł.