Renta socjalna a ryzyko demobilizacji i pogłębiania pułapki rentowej

Renta socjalna a ryzyko demobilizacji i pogłębiania pułapki rentowej

Łukasz Krasoń, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, w rozmowie z Dziennikiem Gazeta Prawna zwraca uwagę na potencjalne negatywne skutki wzrostu renty socjalnej do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Obawia się, że taka zmiana może prowadzić do efektu demobilizującego i pogłębienia problemu pułapki rentowej.

Kwestia ta nawiązuje do obywatelskiego projektu ustawy dotyczącego zmiany w systemie rent socjalnych, który został przedłożony w poprzedniej kadencji Sejmu. Po pierwszym czytaniu, projekt został przekazany do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej. Główną inicjatorką projektu jest posłanka KO, Iwona Hartwich, która oczekuje szybkiego postępowania legislacyjnego. Jednak pojawiły się głosy krytyki, które twierdzą, że projekt jest niezgodny z Konstytucją.

Na pytanie dziennikarza dotyczące krytyki i ewentualnej niekonstytucyjności projektu, Łukasz Krasoń odpowiada, że wszystkie inicjatywy obywatelskie powinny być doceniane. Są one bowiem sygnałem, że pewne obszary społeczeństwa wymagają zmian. Co do konkretnego projektu, Krasoń przyznaje, że widzi w nim pewne korzyści, ale rodzą się też pytania.