Darmowy transport publiczny dla seniorów: Przywilej dostępny dla osób po 70 roku życia

Darmowy transport publiczny dla seniorów: Przywilej dostępny dla osób po 70 roku życia

Dla tych, którzy przekroczyli siedemdziesiąty rok życia, korzystanie z miejskich środków transportu może stać się całkowicie bezpłatne. Wszystko, czego mogą potrzebować podczas ewentualnej kontroli, to dokument potwierdzający ich wiek i tożsamość. Warto jednak pamiętać, że w niektórych miastach kwalifikacja do darmowego dojazdu może nastąpić nawet wcześniej.

Bezpłatne usługi transportowe dla osób po 70. roku życia są opcją dostępną od dawna i stanowią inicjatywę indywidualną poszczególnych samorządów, które na własną rękę decydują o wprowadzeniu takich przepisów. Nie ma tu uniwersalnych regulacji obejmujących cały kraj, tak jak to ma miejsce w przypadku ulg przyznawanych na przejazdy kolejowe czy autobusowe (nie dotyczące komunikacji miejskiej). Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego określa te kwestie w sposób jednoznaczny.

Chociaż nie istnieją ogólnokrajowe przepisy regulujące darmowy transport miejski dla seniorów, praktyka dowodzi, że ten przywilej jest powszechnie akceptowany we wszystkich miastach i gminach, które organizują komunikację publiczną. Samorządy rzadko odstępują od tej praktyki. Jeżeli już, to zazwyczaj na korzyść seniorów, obniżając wymagany wiek, który uprawnia do bezpłatnych przejazdów miejskimi autobusami, tramwajami czy trolejbusami. Przykładowo, w Lublinie i Bydgoszczy darmowe przejazdy są dostępne dla osób, które ukończyły 65 lat.