Pomoc finansowa dla rodziców czwórki dzieci zwiększona do 1780,96 zł od marca

Pomoc finansowa dla rodziców czwórki dzieci zwiększona do 1780,96 zł od marca

Średnia kwota dofinansowania emerytalnego, które otrzymują głównie osoby z co najmniej czwórką dzieci, wynosi obecnie 740 zł. Limit maksymalny świadczenia to 1588,44 zł, ale już od marcowego miesiąca zostanie podniesiony do kwoty 1780,96 zł. Co interesujące, większa część z tych funduszy jest przeznaczana dla matek w Polsce, jednakże ojcowie także mają możliwość ubiegania się o te środki. Aby to zrobić, muszą jedynie zgłosić swoją chęć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Ten specjalny dodatek emerytalny, którego wartość jest równa co najmniej minimalnej emeryturze, jest dostępny dla tych osób, które wychowały przynajmniej cztery dzieci. Obecny pułap najwyższej kwoty tego dodatku to 1588,44 zł, lecz od nadchodzącego marca wzrośnie on do 1780,96 zł. To ważne wsparcie jest dostępne nie tylko dla kobiet, ale również dla mężczyzn spełniających określone kryteria.

Kto może ubiegać się o dodatek do emerytury? Ten dodatkowy świadczenie emerytalny, popularnie nazywany „mama 4 plus”, został wprowadzony na początku 2019 roku, dokładniej w lutym. Jest on skierowany do tych osób, które z powodu obowiązków związanych z wychowaniem dużej liczby dzieci nie mogły osiągnąć wartości minimalnej emerytury.