Powszechne wsparcie finansowe dla obywateli w 2024 roku – szczegóły programu dodatku osłonowego

Powszechne wsparcie finansowe dla obywateli w 2024 roku – szczegóły programu dodatku osłonowego

Związane ze wzrostem kosztów utrzymania gospodarstwa domowego, takich jak rosnące ceny żywności czy energii, rachunki za prąd czy gaz mogą stanowić duże wyzwanie dla wielu rodzin. W związku z tym, aby złagodzić te trudności, rząd przedłużył program wsparcia finansowego zwanego dodatkiem osłonowym do 30 czerwca 2024 roku. Program ten jest skierowany do rodzin i ma na celu pomóc im pokryć rosnące koszty energii. Ale kto może ubiegać się o ten dodatek i jak duża może być przyznana kwota?

Dodatek osłonowy to forma wsparcia finansowego, które ma na celu pokrycie niezbędnych kosztów związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego. Jest to odpowiedź na rosnące ceny różnych produktów i usług, których potrzebujemy na co dzień. Zarówno jednoosobowe, jak i wieloosobowe gospodarstwa domowe mają prawo do tego wsparcia, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów dochodowych.

W 2024 roku kryterium dochodowe dla otrzymania dodatku osłonowego wynosi do 1500 zł miesięcznie na osobę dla gospodarstwa domowego wieloosobowego oraz do 2100 zł miesięcznie dla jednoosobowego gospodarstwa domowego. Ważne jest jednak, że przekroczenie tych limitów nie oznacza natychmiastowej utraty prawa do dodatku. W takiej sytuacji obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” – kwota dodatku jest obniżana o wartość przekroczenia. Przykładowo, jeśli dochód przekroczy limit o 15 zł, dodatek będzie obniżony o 15 zł. Ta zasada nie obowiązuje, jeżeli w wyniku jej zastosowania dodatek osłonowy byłby mniejszy od 20 zł.

Ostateczny termin na składanie wniosków o dodatek osłonowy to 30 kwietnia 2024 roku. Wszystkie wnioski, które wpłyną po tej dacie, nie będą rozpatrywane. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, środki powinny zostać wypłacone wnioskodawcy do końca czerwca 2024 roku.

Wartość dodatku osłonowego w 2024 roku zależy od wielkości gospodarstwa domowego i wynosi odpowiednio: 228,80 zł dla jednoosobowych gospodarstw; 343,20 zł dla dwu- lub trzyosobowych; 486,20 zł dla cztero- lub pięcioosobowych oraz 657,80 zł dla gospodarstw z co najmniej 6 osobami. Dodatek osłonowy jest podwyższany w przypadku domów opalanych węglem oraz bloków z kotłowniami na węgiel. W takich sytuacjach kwota dodatku osłonowego wynosi odpowiednio: 286 zł dla jednoosobowych gospodarstw; 429 zł dla dwu- lub trzyosobowych; 607,75 zł dla cztero- lub pięcioosobowych oraz 822,25 zł dla gospodarstw z co najmniej 6 osób.