Zwiększenie kwoty renty ze ZUS dla osób niezdolnych do pracy od 1 marca 2024 roku

Zwiększenie kwoty renty ze ZUS dla osób niezdolnych do pracy od 1 marca 2024 roku

W komunikacie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) ogłoszono wzrost rent związanych z niezdolnością do pracy efektywnym od pierwszego dnia marca 2024. Wiadomość dotyczyła poprawy sytuacji finansowej osób cierpiących z powodu zdrowotnej niezdolności do pracy.

Wedle informacji zawartych w komunikacie, od 1 marca 2024 roku renty przypadające osobom całkowicie lub częściowo niezdolnym do pracy uległy podwyższeniu. Wzmocnienie tych świadczeń o 12,12% sprawiło, że najniższa renta wynosi obecnie 1780,96 zł brutto. Tymczasem osoby częściowo niezdolne do pracy mogą liczyć na rentę w wysokości 1335,72 zł brutto.

„Osoby, które straciły zdolność do wykonywania pracy zarobkowej na skutek pogorszenia swojego stanu zdrowia, mają prawo ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy”

Przedstawiciel prasowy ZUS-u przypomniał o konieczności spełnienia pewnych warunków przez osoby starające się o uzyskanie renty. Aby kwalifikować się do takiego wsparcia, należy zostać uznany za przynajmniej częściowo niezdolnego do pracy przez lekarza orzecznika lub komisję lekarską ZUS-u. Dodatkowo, ubiegający się musi wykazać wymagany okres składkowy i nieskładkowy, odpowiedni do wieku, w którym wystąpiła niezdolność do pracy.

„Kolejnym kryterium do uzyskania renty jest konieczność wystąpienia niezdolności do pracy podczas okresów składkowych (takich jak ubezpieczenie czy zatrudnienie) lub nieskładkowych (na przykład podczas pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego lub świadczenia rehabilitacyjnego), albo w ciągu 18 miesięcy od zakończenia tych okresów” – wyjaśnił Żebrowski.