Paraliż senny – zjawisko niezrozumiałe i przerażające. Jakie są jego przyczyny?

Paraliż senny – zjawisko niezrozumiałe i przerażające. Jakie są jego przyczyny?

Wiedza na temat paraliżu sennego jest niejednoznaczna, a informacje na ten temat są rozproszone. Wynika to z faktu, że zjawisko to doznaje od 5 do nawet ponad 50% całej populacji świata. Przytłaczająca większość osób, które doświadczyły paraliżu sennego, opisuje go jako stan wywołujący intensywny lęk, mimo że zazwyczaj nie stanowi zagrożenia dla zdrowia czy życia. Jego symptomy to m.in. uczucie ciężaru na klatce piersiowej oraz niemożność poruszania się. Ważne jest zatem zrozumienie, co to jest paraliż senny i jakie są jego przyczyny.

Częste pytanie dotyczące paraliżu sennego brzmi: co to jest? Aby na nie odpowiedzieć, musimy przyjrzeć się bliżej fazie REM snu, która charakteryzuje się najbardziej realistycznymi marzeniami sennymi. W trakcie jej trwania dochodzi do fizjologicznego porażenia mięśni – stanu, w którym mięśnie ciała (oprócz tych odpowiedzialnych za oddychanie i poruszanie gałkami ocznymi) ulegają bezwładowi. To naturalny mechanizm obronny, mający na celu ochronę śpiącego przed możliwością zranienia siebie czy innych poprzez niekontrolowane ruchy.

Paraliż senny, inaczej nazywany porażeniem przysennym lub paraliżem przysennym, to specyficzny stan. Ma miejsce wówczas, gdy bezwład mięśni pojawia się w nieodpowiednim czasie – podczas gwałtownego wybudzania ze snu w fazie REM lub podczas zasypiania, kiedy jeszcze nie nastąpiła utrata świadomości.