Pracodawcy często ignorują prawa pracownicze: 7 najbardziej powszechnych naruszeń

Pracodawcy często ignorują prawa pracownicze: 7 najbardziej powszechnych naruszeń

W relacji między pracodawcą a pracownikiem, ten drugi posiada szereg praw zapewnionych mu przez przepisy prawa pracy. Niestety, w praktyce zdarza się, że te prawa są systematycznie ignorowane lub łamane, co prowadzi do niekorzystnych, a czasem nawet niebezpiecznych sytuacji dla osób zatrudnionych. Więc które z praw pracowniczych są najczęściej naruszane i co zrobić, jeśli twój pracodawca łamie prawo?

Przestrogą dla roku 2024: Lista najczęściej łamanych praw pracowników

Prawa i obowiązki zarówno pracowników, jak i pracodawców są regulowane przez przepisy prawa pracy. Są to konkretne reguły, które zobowiązują obie strony do określonych działań i postępowań mających na celu zapewnienie, że stosunek pracy jest prowadzony prawidłowo i zgodnie z ustalonymi zasadami.

Zgodnie z artykułem 24 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., „praca jest pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy”. Jednakże, mimo tych gwarancji, w praktyce często dochodzi do naruszeń praw pracowników i niestety nie jest to rzadkość.

Więc które prawa pracownicze są najczęściej łamane? Co powinien zrobić pracownik, którego prawa zostały naruszone przez pracodawcę i gdzie może poszukać pomocy? Oto siedem najbardziej powszechnych naruszeń praw pracownika.

I. Niepłacenie wynagrodzenia

Niepłacenie wynagrodzenia jest najbardziej powszechnym naruszeniem praw pracowniczych, które ma znaczący wpływ na życie zatrudnionych. Obowiązek płacenia za wykonaną pracę jest absolutny, a ewentualne problemy finansowe pracodawcy nie mogą służyć jako usprawiedliwienie dla niewypłacalności.