Unia Europejska wprowadza ograniczenia w płatnościach gotówkowych w walce z praniem brudnych pieniędzy

Unia Europejska wprowadza ograniczenia w płatnościach gotówkowych w walce z praniem brudnych pieniędzy

Unia Europejska ma na celu zahamować powszechne wykorzystanie gotówki, implementując regulacje, które ustanawiają górne ograniczenie 10 tys. euro dla transakcji gotówkowych. Nowe przepisy mają na celu hamowanie praktyk prania pieniędzy, zwłaszcza w przypadku transakcji powiązanych z rynkiem kryptowalut i handlem luksusowymi dobrami.

Komisja Europejska oraz kraje członkowskie Unii Europejskiej uzgodniły wprowadzenie bardziej rygorystycznych norm, które mają wzmocnić efektywność walki z praniem brudnych pieniędzy.

Ograniczenia w transakcjach gotówkowych są na horyzoncie dzięki planom Brukseli. W całej Unii Europejskiej będzie obowiązywał górny limit płatności gotówkowej wynoszący 10 tys. euro. W efekcie, wszystkie transakcje przekraczające tę wartość będą musiały być realizowane za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Interpretacja Brukseli tego zagadnienia sugeruje, że głównym celem jest przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy. Zgodnie z deklaracjami Rady Europejskiej, negocjacje prowadzą przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich w celu ustalenia stosownych przepisów. W przypadku dużych transakcji gotówkowych, o wartości pomiędzy 3 tys. a 10 tys. euro, niezbędne będzie weryfikowanie tożsamości klientów. W przypadku podejrzenia działań niezgodnych z prawem konieczne będzie zgłoszenie do odpowiednich organów. Kraje członkowskie będą miały możliwość wprowadzenia niższego limitu maksymalnego.

W uzasadnieniu regulacji czytamy, że instytucje finansowe, banki, agencje nieruchomości, firmy zajmujące się zarządzaniem aktywami, kasyna oraz handlowcy, które podlegają tym przepisom, odgrywają fundamentalną rolę w walce z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Podkreśla się, że to właśnie te podmioty są najbardziej skuteczne w detekcji podejrzanych transakcji.