Program kredytowy rządu osiąga nieoczekiwane wyniki, przewidziane limity zostały przekroczone

Program kredytowy rządu osiąga nieoczekiwane wyniki, przewidziane limity zostały przekroczone

Program mieszkaniowy wprowadzony przez rząd przewidywał, że w 2023 roku zakres udzielonych kredytów osiągnie wartość 3,2 miliarda złotych. Jednakże obecna realia są zupełnie inne, bowiem wartość tych kredytów jest już czterokrotnie wyższa. Równocześnie na horyzoncie pojawia się zagrożenie związane z potencjalnym brakiem możliwości przyjęcia nowych wniosków kredytowych w 2024 roku.

Informacje od Biura Informacji Kredytowej (BIK) pokazują, że we współpracy z bankami i Spółdzielczymi Kasami Oszczędnościowo-Kredytowymi (SKOK), w październiku zgłoszono prośby o kredyty mieszkaniowe, które były o 254% większe niż rok wcześniej. Liczba tych wniosków wzrosła natomiast o 197% do 41,35 tysiąca. W dużej mierze za ten niespotykany boom na rynku kredytów mieszkaniowych odpowiedzialny jest rządowy program „Bezpieczny kredyt 2 proc.”

Według analizy przeprowadzonej przez Bartosza Turka, eksperta z HREIT, popularność tego programu już teraz jest czterokrotnie większa niż przewidywał to rząd na 2023 rok. Co więcej, do końca obecnego roku nie ma żadnych limitów przyjmowania wniosków o preferencyjne kredyty, ale w 2024 roku sytuacja ta ulegnie zmianie. Wówczas banki będą domagały się zapewnionych funduszy z budżetu, które rozchodzą się niezwykle szybko.

Z opinii eksperta wynika, że liczba umów zawartych w ramach programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” przekroczyła już 30 tysięcy (stan na dzień 2 listopada), a w ostatnich tygodniach ten wskaźnik gwałtownie wzrasta. Dane z początku listopada sugerują, że średnia wartość preferencyjnego kredytu wynosi 402,5 tysiąca złotych.

Bartosz Turek dodaje, że łatwo obliczyć, iż całkowita wartość preferencyjnych kredytów na początku listopada osiągnęła 12,2 miliarda złotych. Co więcej, w ostatnich tygodniach wartość ta zwiększa się o 1,2-1,4 miliarda złotych tygodniowo.

Na koniec ekspert przypomina, że rząd przewidywał, iż do końca 2023 roku udzielone zostaną kredyty na łączną sumę 3,2 miliarda złotych. Obecnie możemy stwierdzić, że ten plan został przekroczony aż czterokrotnie.