Czekające na decyzję kredytobiorcy otrzymują niespodziankę od Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych

Czekające na decyzję kredytobiorcy otrzymują niespodziankę od Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych

Po dwudniowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP), które zakończyło się w listopadzie i było pierwszym po ostatnich wyborach parlamentarnych, podjęto kluczową decyzję. Od czwartku główna stopa oprocentowania Narodowego Banku Polskiego (NBP) wyniesie 5,75%, co będzie obowiązywało przez co najmniej kolejny miesiąc.

Według oficjalnej informacji, Rada podjęła decyzję o utrzymaniu wszystkich stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że stopa referencyjna wyniesie 5,75% w skali rocznej, stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej, stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej, stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej oraz stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.

Zmiana rządu wpłynęła na nastawienie RPP, co okazało się zaskoczeniem dla kredytobiorców. Eksperci ekonomiczni przewidywali trzecią kolejną obniżkę stóp procentowych do 5,5%, choć tym razem miała być znacznie mniejsza od wrześniowej obniżki o 0,75 punktu procentowego i taka sama jak w październiku, kiedy obniżka wynosiła 0,25 punktu procentowego. Warto przypomnieć, że w najwyższym momencie ostatnich podwyżek główna stopa osiągnęła poziom 6,75%.

Należy pamiętać, że stawki NBP mają bezpośredni wpływ na banki, ale decyzje RPP wpływają również na oferty dostępne dla zwykłych klientów banków. Dotyczy to zarówno oprocentowania depozytów i lokat jak i pożyczek czy kredytów. To właśnie z tego powodu obserwowane są ostatnio spadki atrakcyjności lokat w bankach oraz zwiększona zdolność kredytowa i obniżenie kosztów kredytów.