Objawy wczesne i rokowanie w przypadku guza mózgu

Objawy wczesne i rokowanie w przypadku guza mózgu

Choroby onkologiczne układu nerwowego są niezwykle specyficzne, głównie ze względu na swoje położenie. Mianowicie, nowotwory te rozwijają się w wyjątkowym regionie ciała, odizolowanym od reszty organizmu przez tzw. barierę krew-mózg. Ta bariera jest nieprzepuszczalna dla wielu substancji chemicznych i niektórych typów komórek. W tym specyficznym miejscu nawet łagodne zmiany mogą stanowić zagrożenie dla życia, jako że mózg jest najważniejszym organem ludzkim kontrolującym prawidłowe funkcjonowanie wszystkich innych części ciała.

W związku z tym, jakie są pierwsze oznaki guza mózgu? Symptomy takiej choroby zależą od wielu czynników, takich jak stopień rozwoju nowotworu, jego lokalizacja, a także istnienie lub brak tzw. ciasnoty śródczaszkowej.

W początkowej fazie rozwoju guza mózgu objawy nie są charakterystyczne i często przypominają zespół nerwicowy. Pacjenci mogą odczuwać osłabienie, zmęczenie, bóle głowy, apatię, senność, brak apetytu czy drażliwość. Czasami mogą występować również tzw. zwiewne objawy neurologiczne.

W przypadku guzów półkul móżdżku, mogą występować zaburzenia równowagi, koordynacji, drżenie zamiarowe, oczopląs i obniżenie napięcia mięśniowego. W tych guzach wcześnie pojawia się też wzmożone ciśnienie śródczaszkowe.

Guzom pnia mózgu towarzyszą objawy uszkodzenia nerwów czaszkowych od nerwu V, trójdzielnego do nerwu XII, bóle w obrębie twarzy, niedowład nerwu twarzowego, zez porażenny, niedosłuch, zaburzenia połykania, zaburzenia mowy i asymetria języka. Ciasnota wewnątrzczaszkowa zazwyczaj pojawia się w tych guzach stosunkowo późno.

Guzy półkul mózgu prowadzą do różnego rodzaju zaburzeń: niedowładów połowiczych lub jednej kończyny, drętwień, problemów z czuciem, afazji (czyli niezdolności do prawidłowego mówienia), agnozji (czyli niezdolności do rozpoznawania przedmiotów), aleksji (czyli problemów z czytaniem), akalkulii (czyli problemów z liczeniem) i inne objawy. Często towarzyszą im również napady padaczkowe, zaburzenia pamięci, euforia, brak napędu oraz senność – wszystko zależy od rejonu półkuli mózgowej, w którym guz występuje.

Zespół ciasnoty śródczaszkowej charakteryzuje się narastającymi bólami głowy, nudnościami, wymiotami głównie porannymi i nocnymi, zwolnioną akcją serca (bradykardią), czasami również zaburzeniami świadomości czy utratą przytomności.