Nowy projekt ustawy o zwolnieniu mikroprzedsiębiorców z opłacania składek ZUS na jeden miesiąc w roku

Nowy projekt ustawy o zwolnieniu mikroprzedsiębiorców z opłacania składek ZUS na jeden miesiąc w roku

Na portalu Rządowego Centrum Legislacyjnego ukazał się niedawno nowy projekt ustawy, którego celem jest wprowadzenie tak zwanych „wakacji od ZUS” dla mikroprzedsiębiorców. W myśl tego projektu, małe firmy będą miały możliwość skorzystania z miesięcznego zwolnienia od płacenia składek ZUS raz w roku. Opłaty za ten okres zostaną pokryte z budżetu państwa i nie będą traktowane jako dochód. Mikroprzedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o takie zwolnienie, składając odpowiedni wniosek najpóźniej w miesiącu poprzedzającym planowany okres wakacji od ZUS – informuje Piotr Juszczyk.

Jednakże, warto zaznaczyć, że zwolnienie to nie będzie dotyczyć składek na ubezpieczenie zdrowotne. Projekt ustawy zawiera również przepisy stwierdzające, że zwolnienie dotyczyć będzie składek społecznych, Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego, ale nie przerwie to ciągłości ubezpieczenia chorobowego.

W ramach tego rozwiązania, państwo ma ponieść koszty za miesiąc wakacji, utrzymując ciągłość ubezpieczenia i chroniąc prawa emerytalne przedsiębiorców. W 2024 roku składki na ZUS wynoszą 1 600,32 zł miesięcznie, więc tyle będzie mogli zaoszczędzić przedsiębiorcy dzięki temu zwolnieniu.

Zwolnienie to będzie stanowić formę pomocy de minimis. Przedsiębiorcy będą jednak musieli złożyć zgodny z prawem wniosek na podstawie deklaracji DRA lub RCA.

Propozycja ta może okazać się korzystna dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza po tym, jak składki ZUS wzrosły o niemal 33% w ciągu ostatnich dwóch lat, a obciążenie z tytułu składki zdrowotnej wzrosło. Jeżeli projekt ustawy zostanie przyjęty w obecnym kształcie, może to stać się popularnym rozwiązaniem.

Nowe przepisy wprowadzające wakacje od ZUS mają wejść w życie 1 października 2024 roku, co oznacza, że już wtedy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski na listopad lub grudzień tego samego roku. Projekt ustawy jest obecnie poddany konsultacjom, które potrwają do 5 lutego ’24.

Przedsiębiorcy, którzy zachorują podczas „wakacji od ZUS” i będą płacić składki chorobowe, otrzymają zasiłek chorobowy. Niemniej jednak, mogą płacić niższe składki ZUS za okres choroby, co może sprawić, że wybór tego okresu na wakacje od ZUS jest mniej korzystny.

Możliwy problemem może być fakt, że jeśli przedsiębiorca płaci wyższe składki, to za okres wakacji państwo pokryje jedynie te minimalne. Może to spowodować przyszłe zmniejszenie wysokości świadczeń takich jak zasiłek macierzyński.