Inflacja i poziom stóp procentowych w Polsce na tle Europy

Inflacja i poziom stóp procentowych w Polsce na tle Europy

Przez ostatnie lata, wiele czynników przyczyniło się do znaczącego wzrostu wskaźników takich jak inflacja oraz stopy procentowe. Możliwe jest, że w przyszłych miesiącach obserwować będziemy trend spadkowy tych wskaźników. W tym artykule skupimy się na porównaniu inflacji i stóp procentowych na terenie Europy, z szczególnym uwzględnieniem sytuacji Polski.

Rada Polityki Pieniężnej w najbliższym czasie raczej nie planuje redukcji stóp procentowych, które aktualnie utrzymują się na poziomie 5,75%. Ale jak prezentuje się to w porównaniu z innymi krajami europejskimi? Zgodnie z danymi dostarczonymi przez Trading Economics, stopy procentowe w poszczególnych krajach prezentują się następująco:

Albania – 3,25%, Austria – 4,5%, Belgia – 4,5%, Białoruś – 9,5%, Bośnia i Hercegowina – 4,4%, Bułgaria – 3,8%, Chorwacja – 4,5%, Cypr – 4,5%, Czechy – 6,75%, Dania – 3,6%, Estonia – 4,5%, Finlandia – 4,5%, Francja – 4,5%, Grecja – 4,5%, Hiszpania – 4,5%, Holandia – 4,5%, Irlandia – 4,5%, Litwa – 4,5%, Luksemburg – 4,5%, Łotwa – 4,5%, Macedonia – 6,3%, Mołdawia – 4,75%, Niemcy – 4,5%, Norwegia – 4,5%, Polska – 5,75%, Portugalia – 4,5%, Rosja – 16%, Rumunia – 7%, Serbia – 6,5%, Słowacja – 4,5%, Słowenia – 4,5%, Szwajcaria – 1,75%, Szwecja – 4%, Turcja – 42,5%, Ukraina – 15%, Węgry – 10,75%, Wielka Brytania – 5,25% oraz Włochy – 4,5%.

Szwajcaria może pochwalić się najniższymi stopami procentowymi w Europie – wynoszą one zaledwie 1,75%. Z drugiej strony mamy Turcję (która leży zarówno w Europie jak i Azji), gdzie stopy procentowe osiągają aż 42,5%. Co ciekawe, aż dwadzieścia krajów europejskich utrzymuje stopy procentowe na jednolitym poziomie 4,5%.

Wśród wszystkich państw europejskich tylko dziewięć ma wyższe stopy procentowe niż Polska. Są to: Białoruś, Czechy, Macedonia, Rosja, Rumunia, Serbia, Turcja, Ukraina oraz Węgry.

Inflacja jest zjawiskiem ściśle powiązanym ze stopami procentowymi. Dlatego też warto przyjrzeć się, jak prezentuje się inflacja w różnych krajach europejskich. Przygotowaliśmy zestawienie na podstawie danych udostępnionych przez Eurostat. Wykorzystaliśmy do tego celu dane z grudnia oraz listopada (dane z listopada są dostępne dla krajów, dla których nie udostępniono danych z grudnia; są oznaczone literą „l” w nawiasie). Warto zaznaczyć, że strona Eurostat nie udostępnia danych dotyczących Turcji.