Zapobieganie nieuzasadnionym protestom przeciwko inwestycjom mieszkaniowym poprzez wprowadzenie mikropłatności

Zapobieganie nieuzasadnionym protestom przeciwko inwestycjom mieszkaniowym poprzez wprowadzenie mikropłatności

Inicjatywa deweloperów polega na zastosowaniu choćby niewielkiego opłacenia odwołań dotyczących projektów budowlanych, a propozycja ta nie spotyka się ze sprzeciwem ze strony polityków czy aktywistów społecznych. Platforma Mieszkaniowo-Budowlana Pracodawców RP, będąca punktem zbiorczym dla specjalistów działających na rynku nieruchomości, przedstawiła postulaty – cztery propozycje skierowane do polityków, które w jej przekonaniu mogą przyspieszyć rozwój sektora budownictwa mieszkaniowego w Polsce. Jedną z proponowanych inicjatyw jest wprowadzenie opłat za odwołania od decyzji administracyjnych związanych z pozwoleniami na budowę oraz warunkami zabudowy.

Konrad Płochocki, przewodniczący Platformy Mieszkaniowo-Budowlanej Pracodawców RP oraz wiceprezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich, wskazuje na problem pseudoorganizacji społecznych oraz kancelarii prawnych, które nakłaniają sąsiadów inwestycji do udzielania im pełnomocnictw, które następnie wykorzystują do składania odwołań. Działania te są bezpłatne i nie wymagają merytorycznego uzasadnienia, co prowadzi do ich częstego wykorzystania. Jeżeli uda się przekonać inwestora do wypłaty odszkodowania, które następnie dzielone jest między pełnomocnika a mocodawcę. Dochodzi do sytuacji, gdzie osoby specjalizujące się w takich działaniach otwarcie żądają od deweloperów pieniędzy za wycofanie sprzeciwu. Deweloperzy, znajdujący się pod ścianą, zdecydowali się głośno ogłosić, że nie będą płacić – co jednak może prowadzić do kilkuletniego opóźnienia inwestycji ze względu na procedury odwoławcze.

Nie tylko prywatni inwestorzy mają problem z tego typu działaniami. Eksperci zwracają uwagę, że również organizacje społeczne zajmujące się budownictwem, które są członkami Platformy Mieszkaniowo-Budowlanej, napotykają na blokadę swoich inwestycji z powodu bezpodstawnych odwołań.