Program PFRON dla osób na wózkach inwalidzkich: Sfinansowanie zakupu samochodu do 300 000 zł z 4 progami wsparcia

Program PFRON dla osób na wózkach inwalidzkich: Sfinansowanie zakupu samochodu do 300 000 zł z 4 progami wsparcia

Rozpoczął się nabór wniosków od 1 marca 2024 r. dotyczący wsparcia finansowego PFRON dla osób niepełnosprawnych, który pozwala na zakup samochodów osobowych. Limit dofinansowania wynosi 230 000 zł (ścieżka nr 1) lub 300 000 zł (ścieżka nr 2). Nadrzędnym celem tego programu o nazwie „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” jest poprawa mobilności osób z niepełnosprawnością.

Zakres wsparcia obejmuje osoby niepełnosprawne, które korzystają z wózka inwalidzkiego i potrzebują asysty przy opuszczeniu go. Ten program jest dedykowany dla osób z poważnymi ograniczeniami, które mają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne, i które nie są w stanie poruszać się bez pomocy ani przesiąść się samodzielnie z wózka inwalidzkiego do pojazdu.

Wsparcie PFRON – 4 progi dofinansowania zakupu pojazdu

Wysokość dofinansowania zależy od wartości zakupionego samochodu i kumuluje się wg poniższych progów:

Ścieżka 1. Osoba niepełnosprawna jako kierowca samochodu o wartości do 300 000 zł. PFRON oferuje wsparcie finansowe na zakup samochodu do 150.000,00 zł w wysokości 80%. Szczególne limity dotyczą tych pojazdów przystosowanych do kierowania przez osoby niepełnosprawne, co wynika z par. 10 ust. 3 pkt 1 Programu:
1) do kwoty 150.000,00 zł – 80%,
2) nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł – 50%,
3) nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł – 30%,
4) nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł – 0%;

Ścieżka 2. Opiekun osoby niepełnosprawnej jest kierowcą samochodu o wartości do 230 000 zł. W tym przypadku PFRON oferuje dofinansowanie na zakup samochodu do 130.000,00 zł w wysokości 85%. Limity są następujące:
1) do kwoty 130.000,00 zł – 85%,
2) nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł – 50%,
3) nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty 230.000,00 zł – 30%,
4) nadwyżka ponad kwotę 230.000,00 zł – 0%.

PFRON informuje, że wnioski można składać tylko drogą elektroniczną poprzez System Obsługi Wsparcia do 31 marca 2024 r. Do ubiegania się o dofinansowanie niezbędne są: orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), aktualne zaświadczenie lekarskie na druku dedykowanym do programu, ważne prawo jazdy kat. B (jeśli osoba niepełnosprawna będzie kierować samochodem), pełnomocnictwo (jeśli wniosek składa pełnomocnik), postanowienie o ustanowieniu opieki prawnej (jeśli dotyczy), zarejestrowane konto w SOW, aktywny adres e-mail i profil zaufany.