Od 1 września 2024 r. cena godziny pobytu w przedszkolu wzrośnie o 10,7%

Od 1 września 2024 r. cena godziny pobytu w przedszkolu wzrośnie o 10,7%

Zasady dotyczące opłat za korzystanie z przedszkoli ulegają zmianie od 1 września 2024 r. Maksymalna stawka za godzinę dodatkowego korzystania z usług przedszkola zostaje podniesiona o 10,7%. Rodzice mogą jednak skorzystać z pięciogodzinnego bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, a dopiero po przekroczeniu tego limitu zostaną obciążeni dodatkowymi opłatami. Opłata za każdą dodatkową godzinę po nowym rozliczeniu wyniesie 1.44 zł. Choć na pierwszy rzut oka może to wydawać się niewielką kwotą, finalne koszty na koniec miesiąca będą zależały od liczby godzin przeznaczonych na opiekę przedszkolną.

Podwyżki zostały oficjalnie potwierdzone przez Minister Edukacji Narodowej, Barbarę Nowacką, która podpisała odpowiednie obwieszczenie. Zgodnie z nim maksymalna opłata za korzystanie z usług przedszkola wzrośnie do 1,44 zł. Nowe stawki zostaną wprowadzone w życie od 1 września 2024 r.

Informacje o planowanej podwyżce zostały opublikowane w Monitorze Polskim. Dokument zawierał obwieszczenie Barbary Nowackiej, Minister Edukacji Narodowej, dotyczące planowanej waloryzacji oraz nowej maksymalnej wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Przed zmianami, maksymalna stawka wynosiła 1,30 zł.

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych jasno określa, że to rada gminy jest odpowiedzialna za ustalanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. Dotyczy to wszystkich placówek prowadzonych przez gminy, w tym publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i innych publicznych form wychowania przedszkolnego, które przekraczają limit bezpłatnego nauczania. W niektórych przypadkach rada gminy może zdecydować o częściowym lub całkowitym zwolnieniu z opłat.

Zgodnie z prawem oświatowym, organ prowadzący przedszkole oferuje bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez co najmniej 5 godzin dziennie. Za dodatkowe godziny gmina może naliczać opłaty, przy czym ich wysokość nie może przekroczyć maksymalnej stawki ustalonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.