Nowe regulacje dotyczące dodatkowego wsparcia finansowego dla seniorów wprowadzane od 1 marca

Nowe regulacje dotyczące dodatkowego wsparcia finansowego dla seniorów wprowadzane od 1 marca

Pensjonariusze, którzy korzystają z tzw. „dodatku 500 plus dla seniorów”, czyli świadczenia uzupełniającego, mogą spodziewać się istotnych zmian od 1 marca. Będą one miały bezpośredni wpływ na limity kwalifikujące do otrzymania tej formy pomocy od państwa. Sprawdź, jakie są te zmiany i ile pieniędzy możesz otrzymać.

Wsparcie finansowe w wysokości 500 zł miesięcznie jest dostępne dla osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i potrzebują pomocy w realizacji podstawowych czynności dnia codziennego. Około połowa beneficjentów tego programu, powszechnie znanego jako „500 plus dla seniorów”, to osoby w wieku 75 lat lub więcej.

Zastanawiasz się, kto ma szansę na skorzystanie z dodatku pielęgnacyjnego? Aby być uprawnionym do otrzymania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, musisz spełnić kilka kryteriów:

Musisz mieć ukończone 18 lat. Twoja niezdolność do samodzielnej egzystencji musi być potwierdzona odpowiednim orzeczeniem. Tym samym, nie możesz być uprawniony do otrzymywania emerytury lub renty, ani nie możesz posiadać prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych (z wyjątkiem jednorazowych świadczeń). Dodatkowo, nie możesz być beneficjentem instytucji emerytalno-rentowej za granicą.