Najzamożniejszy Ukraińczyk, Rinat Achmetow, inwestuje w Polskę jako kluczowy rynek

Najzamożniejszy Ukraińczyk, Rinat Achmetow, inwestuje w Polskę jako kluczowy rynek

Grupa DTEK, kontrolowana przez najbogatszego obywatela Ukrainy, Rinata Achmetowa, zwraca swoje inwestycyjne spojrzenie na Polskę. Kraj ten ma okazać się centralnym punktem dla inwestycji w energię słoneczną, wiatrową i magazynowaną realizowanych przez firmę DRI należącą do tej grupy.

Na wiosnę, dokładnie pod koniec marca, polskie przedsiębiorstwo Columbus sprzedało magazyn energii do firmy Achmetowa. To przełomowe wydarzenie dla obu stron transakcji.

John Stuart, prezes firmy DRI, podkreśla rosnące znaczenie rynków Europy Wschodniej i Południowej dla globalnego sektora energetycznego. Wspomina, że kraje takie jak Niemcy, Hiszpania czy Wielka Brytania to rynki dojrzałe, które już przyciągają dużo kapitału i doświadczonych inwestorów. Dlatego właśnie te mniej rozwinięte rynki widzi jako miejsca, gdzie działalność jego firmy może efektywnie przyczynić się do odejścia od produkcji energii opartej na węglu.

Achmetow jest zainteresowany inwestowaniem w produkcję odnawialnej energii i dekarbonizację na tych rynkach, które dotychczas były niedoinwestowane, jak mówi Stuart. Prezes DRI dodaje, że firma widzi szczególny potencjał w energetyce wiatrowej na lądzie.

„PB” informuje, że polski rynek jest dla firmy DRI istotny. Celem spółki w Polsce jest zrealizowanie projektów o łącznej mocy do 1 GW, składających się głównie z odnawialnych źródeł energii i magazynów energii. Magazyny mogą stanowić nawet 25% lub więcej całego portfela inwestycji.