Wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych: możliwość skorzystania z opieki wytchnieniowej

Wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych: możliwość skorzystania z opieki wytchnieniowej

Często zapominamy, że osoby, które opiekują się na co dzień osobami niepełnosprawnymi, także potrzebują czasu na odpoczynek i załatwienie własnych spraw. Rolę tymczasowego wsparcia w takich sytuacjach może pełnić specjalistka – pielęgniarka lub opiekunka, która przejmuje obowiązki opiekuna. Ale kto może skorzystać z takiego rozwiązania?

Opieka wytchnieniowa jest to krótkotrwała forma pomocy społecznej, której celem jest odciążenie stałego opiekuna osoby niepełnosprawnej. Dzięki temu, opiekun ma możliwość zająć się innymi obowiązkami, zrelaksować się czy po prostu zebrać siły. W praktyce, opieka taka może przyjmować różne formy – od kilkugodzinnych wizyt, przez weekendowe zastępstwa, aż po pełnoprawne kilkunastodniowe przejęcie obowiązków stałego opiekuna. Troskę o osobę niepełnosprawną w takim czasie zapewniają placówki wybrane przez powiat, oferujące usługi zarówno opiekuńcze jak i specjalistyczne.

Warto jednak zauważyć, że program opieki wytchnieniowej nie jest skierowany do wszystkich osób niepełnosprawnych. Skupia się on na wsparciu dla opiekunów konkretnych grup osób, a więc dzieci do 16. roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, które wymagają stałej bądź długotrwałej troski drugiej osoby, jak i osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub posiadających inne równoważne dokumenty.

Zakres usługi opieki wytchnieniowej jest szeroki – obejmuje pomoc w przemieszczaniu się, pielęgnacji, przygotowywaniu i podawaniu posiłków, utrzymaniu higieny osobistej i kontroli czynności fizjologicznych, dbaniu o czystość w miejscu przebywania osoby niepełnosprawnej czy też po prostu wspólnym spędzaniu czasu. Organizacją takiej pomocy zajmują się jednostki samorządu terytorialnego, które zlecają ją opiekunkom środowiskowym, choć usługa ta może być również świadczona komercyjnie. Dostępna jest ona w różnych formach, np. jako pobyt dzienny w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością lub jako wsparcie w specjalistycznym ośrodku.