Cesjonariusz umowy deweloperskiej ma prawo do ulgi w podatku dochodowym

Cesjonariusz umowy deweloperskiej ma prawo do ulgi w podatku dochodowym

Podatek dochodowy może zostać obniżony dzięki możliwości zaliczenia spłaty zobowiązania hipotecznego jako kosztu w procesie sprzedaży nieruchomości. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że osoba przejmująca prawa i obowiązki wynikające z umowy deweloperskiej nie zostaje pozbawiona prawa do ulgi podatkowej, która jest gwarantowana przez art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym.

Zarówno urząd skarbowy jak i sądy administracyjne często spotykają się z przypadkami zwolnienia z podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, który następnie jest przeznaczony na zakup innej nieruchomości. W takich sytuacjach, urzędnicy skarbówki często podważają nietypowe sytuacje i odmawiają przyznania ulgi podatkowej. Sądy administracyjne natomiast kładą nacisk na okoliczność, czy zakup nowej nieruchomości mieścił się w ramach celów mieszkaniowych konkretnego podatnika oraz czy były przestrzegane terminy określone w ustawie. Nawet w skomplikowanych przypadkach, sądy te często orzekają na korzyść podatnika.

O jednym z takich nietypowych przypadków niedawno zdecydował Naczelny Sąd Administracyjny.