Analiza przyczyn i symptomów anemii – najważniejsze informacje na ten temat

Analiza przyczyn i symptomów anemii – najważniejsze informacje na ten temat

Zjawisko anemii, inaczej nazywanej niedokrwistością, stanowi chorobę, którą diagnozuje się dość często. Głównym powodem jej wystąpienia jest brak dostatecznej ilości żelaza w pożywieniu. Inne rodzaje niedokrwistości to między innymi: niedokrwistość hemolityczna, aplastyczna oraz te związane z różnorodnymi dolegliwościami przewlekłymi. Terapia tego schorzenia powinna być dostosowana do konkretnego rodzaju anemii.

Anemia przejawia się spadkiem stężenia hemoglobiny oraz ilości erytrocytów poniżej standardowych wartości dla danej płci. Przyczyny tego stanu to między innymi:

Krwawienie nagłe lub trwające dłuższy czas – objawy anemii mogą pojawić się szybko po poważnym krwotoku, zazwyczaj po urazie. W takim przypadku może nastąpić stymulacja układu współczulnego, co objawia się przyspieszeniem pracy serca, poceniem, zmniejszoną ilością wydalanych moczu oraz wstrząsem hipowolemicznym. Przewlekła utrata krwi (najczęściej przez przewód pokarmowy) prowadzi do niedokrwistości z powodu niedoboru żelaza.

Braki żelaza – to najczęstsza przyczyna niedokrwistości. Z powodu niewystarczającej ilości żelaza proces syntezy hemoglobiny jest zakłócony, a to prowadzi do tworzenia się erytrocytów o mniejszych rozmiarach i z niskim stężeniem tego białka. Przyczyną niedoboru żelaza mogą być: dieta (na przykład wegetariańska), przewlekłe krwawienie z przewodu pokarmowego, obfite miesiączki, wielokrotne oddawanie krwi na cele charytatywne oraz zaburzenia absorpcji żelaza (na przykład po operacji usunięcia żołądka, w przypadku celiakii lub choroby Leśniowskiego-Crohna).

Deficyt witaminy B12 i/lub kwasu foliowego – są odpowiedzialne za tzw. niedokrwistość megaloblastyczną, gdzie w rozmazie krwi obwodowej można zaobserwować duże erytrocyty.

Anemia syderoblastyczna – ta odmiana anemii wiąże się z problemami podczas syntezy hemoglobiny i nadmiarem żelaza w organizmie.

Choroby przewlekłe – anemia może występować jako symptom przewlekłych dolegliwości, takich jak infekcje, nowotwory, choroby autoimmunologiczne czy niewydolność nerek. W patogenezie tego rodzaju niedokrwistości istotną rolę odgrywają cytokiny hamujące produkcję erytrocytów w szpiku oraz obniżenie poziomu erytropoetyny produkowanej przez nerki.

Niedokrwistość hemolityczna – typ anemii, przy której dochodzi do nadmiernego rozpadu erytrocytów zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz naczyń (głównie w śledzionie, ale również w wątrobie). Możemy tu wyróżnić postaci wrodzone, związane z różnymi defektami krwinek czerwonych prowadzącymi do ich rozpadu, oraz postaci nabyte, które mogą być spowodowane między innymi reakcjami immunologicznymi, infekcjami czy niektórymi lekami.

Anemia aplastyczna – jest powiązana z niewydolnością szpiku kostnego i towarzyszy jej obniżona liczba leukocytów (leukopenia) oraz płytek krwi (małopłytkowość). Zjawisko spadku ilości wszystkich elementów morfotycznych krwi nazywamy pancytopenią. Aplazja szpiku pojawia się między innymi po ekspozycji na promieniowanie jonizujące, niektóre substancje chemiczne (np. benzen), leki lub infekcje wirusowe.