Aktualizacja w wysokości rent szkoleniowych ZUS – 1335 zł dla osób aktywnych zawodowo

Aktualizacja w wysokości rent szkoleniowych ZUS – 1335 zł dla osób aktywnych zawodowo

Renta szkoleniowa to forma wsparcia finansowego udzielanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) osobom, które nie są już w stanie wykonywać swojej dotychczasowej pracy z powodu choroby lub wypadku. Przyznawane jest ono na pół roku, choć w niektórych przypadkach okres ten może zostać wydłużony nawet do trzech lat. Jakie jednak są konkrety warunki, które trzeba spełnić, aby być uprawnionym do tego świadczenia i jaką kwotę można otrzymać?

W ramach renty szkoleniowej, osoby które utraciły zdolność do wykonywania swojego dotychczasowego zawodu z powodu nieszczęśliwego zdarzenia czy choroby, mają możliwość uzyskać wsparcie finansowe. Głównym celem tego świadczenia jest zapewnienie środków do przeżycia podczas zdobywania nowych kwalifikacji niezbędnych do podjęcia pracy w innym zawodzie.

Kto może ubiegać się o rentę szkoleniową? Odpowiedź jest prosta – te osoby, które nie są już zdolne do podjęcia pracy i jednocześnie spełniają wymagany minimalny okres składkowy i nieskładkowy w ZUS. Długość tego okresu zależy bezpośrednio od wieku, w którym przyszło zmierzyć się z niezdolnością do pracy:

  • 1 rok – jeśli niezdolność do pracy pojawiła się przed ukończeniem 20. roku życia.
  • 2 lata – jeśli niezdolność do pracy pojawiła się między 20. a 22. rokiem życia.
  • 3 lata – jeśli niezdolność do pracy pojawiła się między 22. a 25. rokiem życia.
  • 4 lata – jeśli niezdolność do pracy pojawiła się między 25. a 30. rokiem życia.
  • 5 lat – jeśli niezdolność do pracy pojawiła się po ukończeniu 30. roku życia.