Zmiany w ZUS w 2022. Czy znasz je wszystkie?

Zmiany w ZUS w 2022. Czy znasz je wszystkie?
fot. unsplash.com

Nowy Rok przynosi nie tylko ogromne podwyżki, ale również zmiany w rozliczaniu i wypłacaniu świadczeń z ZUS. Zmiany w zasiłkach, składkach oraz L4 mogą, przynajmniej na początku, wprowadzić sporo zamieszania!

Zasiłek za pobyt w szpitalu

Wcześniej ustawa jasno wskazywała, że gdy pracownik przebywa w szpitalu, otrzymuje zasiłek w wysokości 70 procent pensji. Natomiast od nowego roku, będzie wynosił on 80 procent. Dorówna więc do przedziału, który zatrudniony otrzymuje, gdy jest na chorobowym w domu.

Inny macierzyński

Jeszcze w ubiegłym roku było tak, że kobieta mająca prawo do zasiłku macierzyńskiego, nie otrzymywała go, jeżeli pracodawca umarł. W myśl nowych przepisów, jeżeli umowa o pracę wygasa z powodu śmierci pracodawcy, to do dnia porodu kobieta będzie otrzymywała świadczenie w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Prawo do świadczeń ZUS

1 stycznia 2022 roku to również zmiana dotycząca dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W przeciwieństwie do poprzedniego roku, ubezpieczenie nie ustanie z powodu nieterminowego opłacenia składek. Zmienia się również nabycie prawa do zasiłku osobom niezdolnym do pracy.

Ma się to jednak tylko do takich, które mają zaległości z tytułu składek w kwocie wyższej niż 1 procent minimalnego wynagrodzenia. Obecnie jest to 30,10 zł. Takie osoby nabywają prawo do zasiłku po spłacie zadłużenia. Co ważne, prawo do zasiłku przedawni się, gdy osoby nie uregulują zadłużenia w ciągu sześciu miesięcy od dnia powstania prawa do świadczenia. Dlatego ważny tu jest dochód.

Zmiany w L4

Nie ulega modyfikacji okres pobierania zasiłku, to wciąż będą 182 dni. Jednak, od stycznia 2022 zmieniają się zasady jego wyliczania. Nie będzie już można brać l-4 na różne choroby, bo sama istota schorzenia przestaje mieć znaczenie. W rachubę wchodzą tylko dni, przez jakie pracownik jest wysłany na zwolnienie lekarskie.

Krótszy zasiłek po ustaniu ubezpieczenia

Zasiłek chorobowy będzie można pobierać do 91 dni. Nie dotyczy to chorujących na gruźlicę, kobiet w ciąży oraz osób, które przechodzą badania i zabiegi jako dawcy. Jeżeli osoba, która wykorzystała zasiłek chorobowy, nadal będzie niezdolna do pracy, może starać się o zasiłek rehabilitacyjny. Przeprowadzany jest on na starych zasadach.

W kwestii ustalania podstawy wymiaru zasiłku, nie ma zmian. Nie będzie musiała być ustalana na nowo jeżeli między okresami pobierania zasiłków nie było przerwy. Taka sama procedura występuje, gdy przerwa była krótsza niż miesiąc kalendarzowy.