Zapewnienie sprzyjającej kondycji serca poprzez osiem zdrowych nawyków może opóźnić proces biologicznego starzenia o sześć lat

Zapewnienie sprzyjającej kondycji serca poprzez osiem zdrowych nawyków może opóźnić proces biologicznego starzenia o sześć lat

Podczas American Heart Association’s Scientific Sessions 2023 zaprezentowano badanie sugerujące, że osoby podążające ścieżką ośmiu zdrowych nawyków mają szansę przeciwdziałać biologicznemu starzeniu się nawet o sześć lat. Badacze zwrócili uwagę, że stosowanie tych nawyków skutkowało tym, że wiek biologiczny uczestników badania wynosił 36 lat, podczas gdy ich rzeczywisty, chronologiczny wiek wynosił średnio 41 lat. Badanie to pozwala postawić pytanie: jakie nawyki powinniśmy kultywować, aby utrzymać nasz układ sercowo-naczyniowy w dobrej formie?

Wyniki badań zostały ujawnione na konferencji American Heart Association’s Scientific Sessions 2023, która miała miejsce pomiędzy 11 a 13 listopada w Filadelfii. Analiza wykazała, że przestrzeganie strategii „Life’s Essential 8” miało realne skutki w spowolnieniu procesu biologicznego starzenia.

Badacze zbadali efektywność ośmiu nawyków na stan zdrowia układu sercowo-naczyniowego respondentów, posługując się listą kontrolną „Life’s Essential 8”. W ramach badania podzielono uczestników na trzy kategorie, w zależności od stanu zdrowia ich układu sercowo-naczyniowego: wysoki, średni i niski.

W sumie w badaniu wzięło udział 6500 dorosłych osób. Badacze zauważyli, że u osób charakteryzujących się wysoką kondycją układu sercowo-naczyniowego, wiek biologiczny był znacznie niższy niż sugerowałby to ich chronologiczny wiek. Mimo że ich chronologiczny wiek wynosił średnio 41 lat, to jednak ich wiek biologiczny szacowany był na średnio 36 lat.