Twoje prawa do odzyskania przeciętnie 29 tys. zł ze ZUS – Czy jesteś świadomy?

Twoje prawa do odzyskania przeciętnie 29 tys. zł ze ZUS – Czy jesteś świadomy?

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę, że część składek emerytalnych może być dziedziczona. Na subkontach zmarłych, według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), znajduje się przeciętnie około 29 tys. zł.

Chociaż wydaje się to kuszącą perspektywą, nie należy oczekiwać, że ZUS automatycznie zwróci te pieniądze po śmierci osoby ubezpieczonej. Jak podkreśla Iwona Kowalska-Matis, rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku, osoba zainteresowana musi zgłosić formalny wniosek o wypłatę środków w ZUS. Dodatkowo, prawo do dziedziczenia składek emerytalnych przysługuje osobom wskazanym przez zmarłego członka OFE lub tych urodzonych po 1968 roku, nawet jeśli nie byli członkami OFE. Jeżeli zmarły nie wskazał, kto ma dziedziczyć składki po jego śmierci, one stają się częścią masy spadkowej.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi subkonta dla większości zarejestrowanych osób ubezpieczonych w Polsce. Subkonta są przypisane do ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1968 roku lub tych, którzy urodzili się wcześniej, ale zawarli umowę z Otwartym Funduszem Emerytalnym (OFE). Subkonto to miejsce, gdzie wpłaca się określony procent składki emerytalnej, a ten procent zależy od tego, czy dana osoba jest członkiem OFE.

Subkonto ma na celu zgromadzenie funduszy na przyszłą emeryturę i może być dziedziczone. Osoby urodzone po 1968 roku, które nie były członkami OFE, otrzymują na swoje subkonto w ZUS 7,3% podstawy wymiaru składki emerytalnej. Jeśli osoba jest członkiem OFE i zdecydowała o przekazywaniu składek do OFE, 2,92% składki emerytalnej trafia do OFE, a 4,38% na subkonto w ZUS. Każdy członek OFE mógł jednak podjąć decyzję o zmianie tej dystrybucji tak, aby całe 7,3% składki emerytalnej było przekazywane tylko na subkonto w ZUS. Jeśli ktoś nie zdecydował się na tę opcję wcześniej, będzie miał kolejną możliwość podczas następnego okna transferowego w 2024 roku – informują przedstawiciele ZUS.