Przygotuj się na wdrożenie unijnego rozporządzenia dotyczącego jednolitego rynku usług cyfrowych od 17 lutego

Przygotuj się na wdrożenie unijnego rozporządzenia dotyczącego jednolitego rynku usług cyfrowych od 17 lutego

Odliczamy dni do momentu, kiedy za nieco więcej niż dwa miesiące, pełna moc obowiązywania zyska tzw. akt o usługach cyfrowych (AUC) – regulacja unijna dotycząca jednolitego rynku usług cyfrowych. AUC będzie miało istotne implikacje dla dostawców usług pośrednich działających w świecie cyfrowym, czyli tych, którzy umożliwiają dostęp do treści publikowanych online przez użytkowników, popularnie określanych jako content providers.

Zakres AUC nie obejmuje jednak dostawców, którzy mają decydujący wpływ na to, które treści – własne czy cudze – są dostępne online. Typowym przykładem takich podmiotów są platformy VOD. Dostawcy, którzy nie dostosują swojej działalności do wymogów AUC, muszą liczyć się z konsekwencjami w postaci surowych sankcji finansowych. Kary mogą sięgnąć nawet 6% rocznego globalnego obrotu usługodawcy.

Istotnym elementem przygotowań do nowej rzeczywistości jest odpowiednia identyfikacja własnej oferty. Zdeterminowanie, które ze świadczonych usług kwalifikują się jako „usługi pośrednie” zgodnie z definicją zawartą w AUC i ustalenie, jakiego konkretnie typu usługi pośrednie są w danym przypadku świadczone, to klucz do zrozumienia, jakie zmiany operacyjne będą potrzebne.