Opinia wiceprezesa Związku Banków Polskich na temat transformacji cyfrowej w bankach spółdzielczych

Opinia wiceprezesa Związku Banków Polskich na temat transformacji cyfrowej w bankach spółdzielczych

Agnieszka Wachnicka, zaszczytnie pełniąca funkcję wiceprezesa Związku Banków Polskich, podzieliła się swoimi przemyśleniami dotyczącymi rozwoju technologii cyfrowych w sektorze banków spółdzielczych. Miało to miejsce podczas Konwentu na rzecz Współpracy i Rozwoju Polskiej Bankowości Spółdzielczej 2024.

Podkreśliła, że obserwuje narastającą tendencję do cyfryzacji wśród klientów banków oraz zauważalne zmniejszenie się grupy osób korzystających z tradycyjnych, niecyfrowych usług bankowych. Konsekwencją tego trendu jest powstawanie dla banków spółdzielczych nowych wyzwań, które polegają na konieczności konkurowania z bankami komercyjnymi o klienta korzystającego z usług cyfrowych.

Dodała, że aby uczestniczyć w tej rywalizacji potrzebne są znaczne nakłady oraz intensywne działania mające na celu dostarczanie klientom mobilnych rozwiązań bankowych, które są na bieżąco ulepszane i dostosowywane do ich potrzeb.

Zdaniem Wachnickiej, bankowość spółdzielcza jest w stanie nadążyć za bankowością komercyjną pod względem jakości usług cyfrowych, co jest możliwe dzięki realizacji projektów zrzeszeniowych. Stwierdziła, że takie rozwiązania są tańsze, bardziej efektywne i łatwiejsze do wdrożenia.

Wachnicka uznała, że inwestycje w technologię są bardzo duże i w porównaniu do skali działalności banków spółdzielczych wręcz nieproporcjonalne, co sprawia, że korzystanie z projektów zrzeszeniowych staje się koniecznością.

Mimo wszelkich zmian wiceprezes ZBP uważa, że lokalność będzie nadal głównym atutem banków spółdzielczych. Zaznaczyła, że realizacja wspólnych rozwiązań technologicznych nie wpłynie na utratę ich niezależności. Uważa, że dzięki dostępowi do technologii w ramach zrzeszeń będą mogły one świadczyć swoje usługi szybciej i efektywniej.