Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o możliwości składania wniosków do programu "Rodzina 800+"

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o możliwości składania wniosków do programu "Rodzina 800+"

Ministerstwo Cyfryzacji ułatwia Polakom przypomnienie o otwartym naborze wniosków na kolejny okres świadczeniowy w ramach inicjatywy „Rodzina 800+”. Aby skorzystać z tych świadczeń, konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ministerstwo podkreśla, że nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się 1 czerwca 2024 roku i zakończy się 31 maja 2025 roku.

Natomiast od 1 stycznia 2024 roku, każde dziecko do osiągnięcia 18 lat otrzymuje świadczenie wychowawcze w wysokości 800 złotych miesięcznie. Rodzicom i opiekunom nadano trzymiesięczny termin na zgłoszenie do ZUS od dnia narodzin dziecka, aby mogli korzystać ze świadczenia wychowawczego z retroaktywnym dostosowaniem do dnia narodzin. Dodatkowo, Ministerstwo Cyfryzacji informuje, że prawo do świadczenia wychowawczego nie zależy od dochodów rodziny, nie podlega egzekucji i jest zwolnione z opodatkowania.

Kwestia składania wniosków jest uproszczona – można to zrobić tylko drogą elektroniczną, za pośrednictwem portalu Emp@tia, platformy PUE ZUS lub aplikacji mZUS.

Ministerstwo Cyfryzacji motywuje do stworzenia tzw. profilu zaufanego, który umożliwia autentyczną identyfikację i podpisanie dokumentów online.

Najłatwiejszy sposób na założenie profilu zaufanego to skorzystanie z bankowości internetowej, gdyż nie wymaga to dodatkowej weryfikacji danych (dane są już zweryfikowane przy otwarciu konta). Do dyspozycji są takie banki jak PKO Bank Polski, Santander, Bank Pekao SA, mBank, ING, Alior Bank, Millennium Bank, BNP Paribas, Inteligo, Velo Bank, Credit Agricole, BOŚ Bank oraz setki banków spółdzielczych i platforma Envelo.

Alternatywnie, istnieje możliwość utworzenia profilu zaufanego poprzez wypełnienie wniosku online i umówienie się na wideokonferencję z urzędnikiem, potwierdzenie profilu zaufanego online przy użyciu dowodu osobistego z funkcją elektroniczną, wypełnienie wniosku online i następnie osobiste potwierdzenie PZ w jednym z ponad 2000 punktów potwierdzających w kraju i za granicą, lub po zalogowaniu się na stronie pz.gov.pl samodzielnie podpisując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym (ta opcja jest dostępna tylko dla osób, które mają w kwalifikowanym certyfikacie wpisany numer PESEL).