Wspólnota majątkowa. Kiedy warto zająć się tym tematem?

Wspólnota majątkowa. Kiedy warto zająć się tym tematem?
fot. unsplash.com

Zgodnie z obowiązującym prawem, kiedy dwoje dorosłych ludzi zawiera związek małżeński, z automatu pojawia się miedzy nimi wspólnota majątkowa. I jeżeli nie zastrzegli inaczej, od tego czasu ich wszystkie dobra będą dzielone równo na pół. Kiedy będzie miało to znaczenie i co wchodzi w jej skład?

Liczony od dnia ślubu

Wspólność majątkowa to jedna z tych relacji prawnych, na jakie godzimy się dobrowolnie, wchodząc w inną sytuację. Mówiąc prościej, nie podpisujemy żadnych stosownych dokumentów potwierdzających zawarcie wspólnoty, bo jest nim akt ślubu. Pracownik Urzędu Stanu Cywilnego, udzielający ślubu ma jedynie obowiązek słownego poinformowania o zaistniałym fakcie. Z chwilą podpisu na dokumencie podczas ceremonii, każdy przedmiot, jaki należy do majątku wspólnego, jest na równi własnością męża i żony.

Co istotne, obie strony mogą nim swobodnie dysponować. Jednak, co jest wyszczególnione w przepisach, małżonkowie muszą udzielać sobie wzajemnych informacji i o stanie majątku. Mają również obowiązek informować o zobowiązaniach, które mogą w znaczący sposób obciążyć drugą stronę. W skład majątku wchodzi przede wszystkim:
Wynagrodzenie za pracę każdego z małżonków
Dochody z majątku wspólnego i osobistego każdej ze stron
Środki z rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Czy jest alternatywa?

Jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego, pary mają możliwość prawnego rozdzielenia swoich majątków. Ta procedura nie dzieje się z automatu i wiąże się z wizytą u adwokata lub notariusza, którzy sporządzają odpowiednie umowy. Warto pamiętać również, że rozszerzenie wspólnoty majątkowej albo jej ograniczenie jest możliwe na każdym etapie małżeństwa. Jednak wiąże się to ze sporządzeniem odpowiednich dokumentów prawnych.